Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 1 - 18 od 60

Caragana arborescens Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Malus floribunda Royalty

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sophora japonica Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus Columnaris

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Fraxinus angustifolia Raywood

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus subhirtella Umbraculifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer platanoides Crimson King

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Gleditsia triacanthos

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Tilia argentea

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Betula pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum Atropurpureum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Zelkova carpinifolia

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Catalpa bignonioides

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Robinia pseudoacacia Umbraculifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Amanogawa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus fruticosa Globosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Liriodendron tulipifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Castanea Sativa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu